Közgyűlés beszámoló 2017 február 23.

A Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület évi közgyűlését 2017. február 23-án tartotta. Horváth László az egyesület Elnöksége nevében köszöntötte a tagcégek képviselőit, a megjelent egyéni és pártoló tagokat.

Elmondta, hogy a közgyűlés feladata most három fontos területre terjed ki. Az új Alapszabály megvitatására, illetve véglegesítésére, és az előző év munka- és gazdasági beszámolójának, valamint az előttünk álló évre tervezett tevékenységek és pénzügyek tervezetének elfogadására.

Az Alapszabály módosítására az új PTK rendelkezéseihez való igazítás miatt került sor. A már előzetesen kiküldött Alapszabály tervezetét minden szavazásra jogosult megismerhette, így a tagok célirányosan felkészülhettek annak megvitatására. Az egyesület egyúttal áttekintette a tagdíjszámításunk rendjét is. A tagdíjak összege, amelyeket tagcégek fizetnek, hosszabb ideje állandóak, most sem változtak, de a díjszámítást új alapokra helyezte az MKE. A részletekről minden tag levélben értesül. Az észrevételek elhangzása után, a javaslatok szövegbe történő átvezetésével a közgyűlés egyhangúlag megszavazta az új Alapszabályt, mely rövidesen az egyesületi honlapra is felkerül.

A következő napirendi pont az egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló volt, amelyet Horváth László, a gazdasági részről szólót pedig Székely Mária ismertetett. Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Mészáros Géza is alátámasztotta a beszámolóban elhangzottakat, így a közgyűlés 100%-os támogatással elfogadta a beszámolót.

A 2017-es év programjának és gazdasági tervezetének megvitatását követően újból egyhangú igennel szavaztak a jelenlévők.

Az Egyebek napirendi pontban egyes tagcégeket érintő fejlesztésekről, illetve gazdasági kérdésekről, a közelgő Construma kiállításra megjelenő újságról, a májusban tartandó MKE-továbbképzésről, valamint az őszi nagyszabású konferenciáról folyt eszmecsere. Az Egyesület ezúton is felhívja a tagcégek figyelmét, hogy használják ki a Fémszerkezetek kiadvány Construmára megjelenő számának publikációs- és reklámlehetőségeit.

A közgyűlést Horváth László zárta, megköszönve az aktív részvételt.